Notes de zoologia recreativa

Mentre buscava el tema del proper lliurament i repassava espècies animals susceptibles de ser-ho, se m'han plantejat les preguntes següents. Les comparteixo:

Els talps treballen per sota, sense que ens n'adonem, però no ho fan en benefici de ningú, treballen per ells mateixos. Com és que hem adoptat la seva imatge per a identificar els espies?

Els esquirols treballen molt de pressa perquè busquen menjar i les seves dimensions no els permeten enfrontar-se amb cap dels seus depredadors, no ho fan per fotre cap altre animal. Com és que hem adoptat la seva imatge per a identificar els que treballen durant una vaga per rebentar-la? I, a més, en la seva denominació catalana?

La major part de les races de gos són prou actives. Com és que hem triat la seva imatge per a representar la gent que no fot ni brot?

Les gallines no són especialment més covardes que la resta d'ocells. Com és que hem triat la seva imatge per a representar els covards?

Comentaris