Gamificació. Idees importants

Un amic deia, fa temps: “S'ha de repetir a diari el que a diari, de tan sabut, s'oblida”. El context era un altre de molt concret, però crec que és un consell molt útil en molts àmbits.

Seguint aquest consell, he recollit diverses idees molt de fons sobre gamificació que reprodueixo tot seguit. Com que són idees que he recollit (i continuaré recollint) al fil de les lectures, no segueixen cap ordre lògic.

  • En gamificar continguts, el contingut ha de dirigir el disseny del joc.
  • No podem ser els jutges absoluts de tots els jocs a què juguem ni dels jocs que dissenyem.
  • Recordarem més i millor el que ens diverteixi.
  • El temps passa més de pressa quan ens divertim.
  • Abans de dissenyar la mena de gamificació que cal per a una acció formativa, s'ha de conèixer el públic a qui va destinada.
  • Aprendre fent (learning by doing) és la manera més efectiva d'aprendre (després del learning by teaching 'aprendre ensenyant').
  • Divertir-se és essencial en el joc i facilita l'aprenentatge.
  • Abans de dissenyar un joc hem de definir el seu propòsit, seleccionar les dinàmiques adequades, crear unes mecàniques robustes i triar els elements de joc apropiats. En parlar de propòsit (goal, en anglès), vull referir-me a les tasques, al que s'ha de fer per guanyar.
  • Cal establir molt clarament els requeriments per no haver d'estar perpètuament refent versions. Escriure i compartir l'acta de la reunió de requeriments.
  • El feedback no només serveix per a reconèixer els assoliments del jugador, també ha de donar-li indicacions de què ha de fer per progressar en el joc.

Comentaris