Mecànica de la gamificació

La fundació Factor humà fa el resum següent d'aspectes que cal tenir en compte en dissenyar la gamificació d'un procés. Són aspectes que ja han aparegut en posts anteriors, però així, tots junts, es veuen millor.


Com gamificar un procés?
  • Voluntarietat. La idea de joc és incompatible amb la d'imposició o obligatorietat.
  • Regles clares. Cal definir unes regles coherents i justes. Cal explicar que el joc no té l'objectiu de fer una classificació, sinó de millorar un procés. És preferible que els equips participin en la definició de les regles i facin seu el joc.
  • Objectius definits. La progressió dels objectius s'inscriu dins un itinerari amb sentit i finalitat.
  • Reptes. El joc ideal treu els participants de la seva zona de confort, però no els frustra amb reptes impossibles.
  • Recompenses. Són preferibles microrecompenses espaiades al llarg del procés que una gran recompensa al final.
  • Retroalimentació. El progrés és mesurable i fa servir l'estímul de la publicitat i la comparació.
  • Estètica. Cal cuidar les formes i fer atractiu el component gràfic del joc. Es pot optar per usar els serveis d'una plataforma especialitzada.
  • Reintents. El joc no ha de "matar" ningú. Ha d'oferir una via de reenganxament, de tornar a participar. També ha de poder reinventar-se a ell mateix, afinar-se en una futura versió, optar per la iteració.


Jo l'únic que faria en aquesta llista és apartar l'ítem "objectius" perquè sembla que és en una altra lliga. Els objectius són contingut de l'acció d'aprenentatge (són el que ha de vertebrar els continguts; dit d'una altra manera, no es poden establir uns continguts sense uns objectius clars i “progressius").


Els objectius són l'esquelet de la dinàmica de l'acció, mentre que la resta d'elements són el vademecum de la mecànica: si n'obviem algun d'ells no es pot construir res.

Comentaris