Un model de gamificació

A gameonlab ofereixen un pòster-resum per a gamificar accions. Està destinant, sobre tot, al món del màrqueting, però la idea és interessant: reunir en un sol lloc les preguntes que cal fer-se (i respondre) per a gamificar un procés.

El que més m'ha cridat l'atenció, però, és el toolkit que tenen a la venda perquè serveixi de guia en el procés. Podríem dir que és un metajoc: un joc per a dissenyar jocs.

A continuació, tradueixo el contingut del pòster perquè no sigui tan feixuc fer-lo servir.


Plataformes
Quines plataformes tenim disponibles per a incorporar-hi mecàniques?
Quines plataformes podem utilitzar per a posar les mecàniques a l'abast dels jugadors?
Sobre quines plataformes correrà el joc?

Mecàniques
Descriviu les regles del joc amb els components per a crear les mecàniques del joc.
Com utilitzarem els components seleccionats per a desenvolupar comportaments?
Com explicarem les mecàniques als jugadors?
Com incrementarem la dificultat de les mecàniques en el temps?

Exemples de mecàniques
 • Mireu aquest vídeo i guanyeu 10 punts
 • Responeu aquest qüestionari i assoliu el nivell expert
 • Completeu aquest formulari i desbloquegeu aquest badge
 • Compreu alguna cosa per a completar aquesta missió
 • Llegiu el contingut abans de 15’
 • Recomaneu alguna cosa i aconseguiu aquest premi


Components
Decriviu els elements o característiques del joc que permeten crear mecàniques o donar feedback als jugadors
Quins components utilitzarem per a crear les nostres dinàmiques?
Quins components crearan dinàmiques de joc?
Quins components utilitzarem per a donar feedback?

Exemples de components
 • Punts
 • Badges
 • Assoliments
 • Recompenses
 • Taulers de classificació
 • Nivells
 • Comptes enrere
 • Elements aleatoris
 • Barres de progrés
 • Missions
 • Avatars
 • Premis virtuals
 • Premis materials
 • Inventaris
 • Moneda virtual


Dinàmiques
Descriviu el comportament en el temps de les mecàinques que actuen al llarg del joc
Quines mecàniques utilitzarem per a crear l'estètica del joc?
Quines dinàmiques s'adiuen més als jugadors?
Com actuaran aquestes dinàmiques en el joc?

Exemples de dinàmiques
 • Citació
 • Estatus
 • Progressió
 • Recompensa
 • Identitat
 • Productivitat
 • Creativitat
 • Altruisme


Estètica
Descriviu les respostes emocionals desitjades evocades en el jugador quan interactui amb el joc
Quins elements captaran l'atenció dels jugadors?
Per què jugaran?
Com es divertiran?

Alguns elements estètics
 • Narrativa
 • Oportunitat
 • Adhesió
 • Descoberta
 • Expressió
 • Fantasia
 • Sensació
 • Submissió


Jugadors
Descriviu com són els jugadors en què volem desenvolupar comportaments
Quins són els jugadors?
Com són els jugadors?
Què volen els jugadors?

Comportaments
Descriviu els comportaments o accions que cal desenvolupar en els jugadors per tal d'obtenir retorn del projecte
Quins comportaments cal per superar els reptes del joc?
Quins comportaments coldrien desenvolupar els jugadors?
Quins comportament cal desenvolupar en els jugadors?

Exemples de comportaments
 • Mirar un vídeo
 • Respondre un test
 • Completar un formulari
 • Comprar alguna cosa
 • Llegir contingut
 • Recomanar alguna cosa
 • Visitar una web
 • Llegir un email


Costos
Descriviu els costos principals i valoreu la inversió que cal fer per a desenvolupar el joc
Quins són els costos principals del joc?
Quin pressupost cal per a fer el conjunt de reptes?
Es poden planificar els costos al llarg del temps a partir de l'assoliment dels objectius?

Ingressos
Descriviu el retorn econòmic o social de la solució gamificada
Quins reptes socials o econòmics presenta el joc?
Com es mesurarà l'èxit del joc?
Quins resultats podem esperar que s'assoleixin amb el joc?

Comentaris