Dinàmiques de joc

Les dinàmiques de joc es poden entendre com el propòsit del joc, la manera com els jugadors assoleixen el propòsit del joc. Un joc pot tenir una única dinàmica o una combinació de dues o més. Les més comunes són les següents:
  • Curses. En les curses, els jugadors poden competir entre ells o contra el sistema, però el quid de la qüestió serà sempre arribar el primer (a una destinació, a acabar una tasca, a obtenir un
  • badge específic, etc.). “MarioKart” seria l'exemple per antonomàsia d'aquesta dinàmica.
  • Recollir. En els jocs basats en la recol·lecció, el propòsit és recollir objectes (fites, badges, territori...). “Risk” és un clàssic d'aquesta mena de jocs. “Mystery mansion” (IOS i Android) és un exemple de joc la dinàmica del qual és recollir objectes.
  • Resoldre. En els jocs basats en aquesta dinàmica es demana als jugadors de resoldre puzles o problemes: cal configurar alguna cosa. “Cluedo” és un exemple clàssic d'aquesta dinàmica.
  • Rescatar i/o escapar. Acostuma a ser la segona part dels jocs de recol·lecció. Consisteix a premiar el fet de fugir amb la cosa aconseguida d'un lloc.
  • Alineament. Aquesta dinàmica consisteix a recollir un seguit d'ítems en ordre. Es fa servir en molts jocs de puzles on cal recollir objectes del mateix color o forma (o de colors o formes determinats en un ordre determinat) per poder guanyar.
  • Construir. Es tracta de construir alguna cosa. “Sims” utilitza aquesta dinàmica.
  • Capturar. Aquesta dinàmica consisteix a prendre alguna cosa que té el teu adversari: el teu triomf és la seva derrota.

Comentaris